ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PZP prechádza zmenami! Ste na ne pripravení?

V roku 2024 prichádzajú na Slovensko významné zmeny v zákone o povinnom zmluvnom poistení, ktoré by mal poznať každý vodič.

Ich cieľom je prispôsobiť legislatívu aktuálnym potrebám a trendom. Tieto zmeny sú dôležité pre každého vodiča a majiteľa vozidla, pretože sa dotýkajú definície motorového vozidla, povinného zmluvného poistenia, limitov poistného plnenia, ako aj elektronickej komunikácie a dokladov.

Elektrokolobežky čaká povinné zmluvné poistenie

S nárastom popularity elektrokolobežiek v cestnej premávke prichádza aj zvýšené riziko nehôd. Preto novela zákona zavádza povinné zmluvné poistenie pre tieto vozidlá, čím sa zabezpečí ochrana nielen pre vodičov, ale aj pre chodcov.

Nový zákon zahrnie do definície motorového vozidla nové typy motorových vozidiel s vlastným elektrickým motorom alebo pomocným zariadením. To znamená, že za motorové vozidlá budú považované aj elektrokolobežky a segwaye s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h alebo s prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kg.

Zmeny PZP a zvýšenie limitov poistného plnenia

V súlade s novými pravidlami sa minimálna poistná suma pri škode na zdraví zvýši na 6,45 mil. EUR a pri škode na majetku na 1,3 mil. EUR. Tieto limity budú každých päť rokov prehodnocované, aby odrážali ekonomický vývoj a infláciu.

 Blog 2024 / PZP prechádza zmenami! Ste na ne pripravení? - foto
 Blog 2024 / PZP prechádza zmenami! Ste na ne pripravení? - foto

Ako ste na tom po zmenách PZP? Nepotrebujete nové?

Ak sa chcete uistiť, že vaše PZP je pripravené na nové časy, spravte si bezplatný výpočet PZP cez najvýhodnejšie ponuky poisťovní na slovenskom trhu na MojePoistenie.EU. Ak zistíte, že v niektorej z poisťovní máte výhodnejšie podmienky, okamžite si môžeme uzatvoriť PZP online.

Online komunikácia a doklady

Novela zákona tiež vytvára priestor pre online komunikáciu a doklady, čo zjednoduší a urýchli procesy medzi poisťovňami a klientmi. Tento krok je v súlade s digitálnou transformáciou a modernizáciou služieb.

Zmeny PZP a implementácia novej eurosmernice

Zmeny v zákone tiež zahŕňajú implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2018, ktorá sa týka poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Tento krok je dôležitý pre harmonizáciu slovenskej legislatívy s právnymi predpismi Európskej únie.

Tieto legislatívne úpravy sú kľúčové pre zabezpečenie lepšej ochrany poškodených a zohľadnenie nových typov vozidiel na trhu. Novela zákona o PZP prešla pripomienkovým konaním a čaká na schválenie vládou a následne parlamentom. Je dôležité, aby si vodiči a majitelia vozidiel boli vedomí týchto zmien a prispôsobili sa im včas.

Čo z toho vyplýva?

Zmeny v PZP sú nevyhnutné pre zosúladenie legislatívy s novými pomermi na slovenských cestách. Slovenským vodičom by mali život skôr zjednodušiť než skomplikovať. Stále však platí, že najlepšie obídu vodiči, ktorí sa na tieto zmeny dôkladne pripravia. Napríklad uzavretím PZP online cez spoľahlivý porovnávač poistení MojePoistenie.EU, kde nájdete porovnanie PZP viacerých poisťovní a môžete si vybrať to najlepšie pre vás.


Mohlo by vás zaujímať